قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار

00%

قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار
قورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار

قورباغه ژله ای ضد خزهقورباغه ژله ای ضد خزه سرب دار دارای قلاب دو شاخ بسیار تیز و فوق العاده محکم. دارای سرب (وزنه) جهت سنگین شدن طعمه. این طعمه کاملاً شناور بوده و ضد خزه و ضد گیر می باشد. شما می توانید این طعمه را در آب های کاملا پوشیده از گیاه استفاده نمائید.

رنگ:

00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

ناموجود


مشخصات فنی