نخ اسکار
نخ اسکار

100,000 تومان

نخ Fierce
نخ Fierce

550,000 تومان

نخ ماهیگیری Boss
نخ Boss

45,000 تومان

نخ ماهیگیری Titanium
نخ Titanium

75,000 تومان

نخ ماهیگیری Rainbow
نخ Rainbow

70,000 تومان

نخ ماهیگیری بولدوزر
نخ بولدوزر

120,000 تومان

نخ coral
نخ coral

100,000 تومان

نخ nylon line
نخ nylon line

60,000 تومان

نخ 100 متری وکس wax
نخ WAX

90,000 تومان

نخ KS LINE
نخ KS LINE

160,000 تومان

نخ 1000 متری Team Carp
نخ 1000 متری Team Carp

ناموجود

نخ سیماگو مدل X4 INFINIT POWER
نخ سیماگو مدل X4 INFINIT POWER

ناموجود

نخ ماهیگیری STRONG
نخ Strong

ناموجود

نخ ماهیگیری Grizzly
نخ Grizzly

ناموجود

نخ power
نخ power

ناموجود

1