استاپر بویله

00%

استاپر بویله
استاپر بویله
استاپر بویله

استاپر بویلهاستاپر بویله شامل دو ورق استاپر بویله دامبلی می باشد. جهت جلوگیری از خروج بویله و طعمه ها از روی مویی ریسه نیاز به استاپر خواهید داشت که استاپر دامبلی شکل یکی از پر مصرف ترین استاپر ها می باشد.

رنگ:

00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

ناموجود

محصولات مشابه


شناور اسفنجی فسفر خور
شناور اسفنجی

ناموجود

شناور کرف برزیلی 2.5 گرم
شناور کرف برزیلی 2.5 گرم

ناموجود

توضیحات

طریقه مصرف آن به این صورت می باشد که ابتدا با استفاده از مته می توانید بویله را سوراخ کنید، سپس با سوزن, نخ بویله را از آن عبور دهید و با استاپر، بویله را روی نخ فیکس کنید.


مشخصات فنی