فیدر وزن دار

00%

فیدر وزن دار
فیدر وزن دار
فیدر وزن دار
فیدر وزن دار
فیدر وزن دار
فیدر وزن دار
فیدر وزن دار

فيدر وزن دارفيدر وزن دار اوساکو برای ماهیگیری انتظاری به روش کف خواب کاربرد دارد. از این محصول برای صید ماهی های کپور، زرد پر، سیم و ماهی هایی که از بستر رودخانه یا دریاچه تغدیه می کنند استفاده می شود.

رنگ:

00 ثانیه
:
00 دقیقه
:
00 ساعت

ناموجود

توضیحات

مهم ترین کار فیدر ماهیگیری یا طعمه پاش تحریک و جذب ماهی ها به سمت طعمه و ریسه قلاب بسته شده به طعمه پاش است.


مشخصات فنی